Regulamin

§ 1

Uprawnienie do odstąpienia od umowy: Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy na następujących warunkach: 1. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez klienta weszła w posiadanie rzeczy. 2. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismem wysłanym pocztą polską lub pocztą elektroniczną z adresu email zarejestrowanego w naszym systemie). 3. W celu odstąpienia od umowy klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy (co nie jest obowiązkowe). 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, należy przesłać informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy na adres e-mail, lub w formie pisemnej (pocztą lub kurierem- liczymy datę doręczenia go).

§ 2

Skutki odstąpienia od umowy dla klienta, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego: 1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. 2. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie wskazany został przez Was inny sposób; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 3. CEGLANA FANTAZJA DAMIAN PINDERAK ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu doręczenia zwracanego towaru lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 4. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres Ceglana Fantazja 42-270 Witkowice ul. Częstochowska 13a niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. 5. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty transportu i zwrotu rzeczy (koszt transportu i zwrotu towaru pokrywa klient ). Firma Ceglana Fantazja Damian Pinderak przed każdą wysyłką do swoich klientów wysyła zdjęcia płytek wyprodukowanej partii do akceptacji faktury oraz kolorystyki cegły celem uniknięcia niepotrzebnych zwrotów towaru. Akceptacja zdjęć kolorystyki cegły jest równoznaczna z akceptacją płytek, które są wyrobem historycznym, naturalnym.   6. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikającego z korzystania z niej w sposób inny niż wynika to z jej charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 7. W przypadku zniszczenia opakowania, uszkodzenia opakowania, doprowadzenia opakowania do stanu uniemożliwiającego dalsze wykorzystanie go lub odesłania rzeczy w opakowaniu zastępczym zostaną Państwo obciążeni kosztem (lub Państwa zwrot zostanie pomniejszony o kwotę) opakowania w wysokości : 10 PLN brutto za m2 (niezależnie od rodzaju płytek), 1 PLN brutto za 1 sztukę narożnika (niezależnie od rodzaju). 8. W wypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.

§ 3

Termin realizacji zamówienia: do 14 dni roboczych od dnia otrzymania płatności w przypadku zamówień do 50m2. Czas realizacji zleceń powyżej tej ilości ustalany jest indywiudalnie (przez: CEGLANA FANTAZJA DAMIAN PINDERAK) za zamówiony towar, niezależnie od sposobu złożenia zamówienia.

§ 4

Rozmiary płytek mogą się między sobą istotnie różnić. Produkty naturalne, historyczne (pochodzące z XIX lub XX wieku, chyba, że opisano inaczej). Istnieje możliwość przebarwień, pozostałości zaprawy, różnic kolorystycznych ( każda płytka jest inna płytka może różnić się odcieniem mimo, że pochodzi z tego samego budynku, odprysków, uszczerbień, pęknięć, nierównej powierzchni oraz krawędzi i różnic w wymiarach- co jest naturalną cechą towaru.

§ 5

Dopuszcza się możliwość pęknięcia do 20% płytek podczas transportu (pęknięta płytka nie traci swoich właściwości, bez problemu można ją przykleić na ścianę – będzie widoczna wtedy linia pęknięcia, jak na rzeczywistych ścianach wzniesionych z użyciem starych cegieł). Wynika to z fizycznych właściwości starych cegieł. Okoliczność tę klient przyjmuje do wiadomości dokonując zakupu i akceptuje ją.

§ 6

Klient ma obowiązek sprawdzić zawartość przesyłki w obecności kuriera lub pracownika poczty i w razie stwierdzenia uszkodzeń spisać protokół szkody, po czym ten fakt niezwłocznie nam zgłosić.

§ 7

Wszystkie ceny podawane przez CEGLANA FANTAZJA DAMIAN PINDERAK na stronach internetowych, w korespondencji e-mailowej i rozmowach telefonicznych są cenami brutto ( zawierają podatek VAT).

§ 8

W podanym m2 (płytek) danego produktu wliczona jest fuga o szerokości ok. 1-2 cm.

§ 9

Otrzymane produkty mogą być wilgotne (jest to związane z technologią produkcji), co może powodować rozmakanie kartonów (opakowań).

§ 10

Dokonując zakupu klient wyraża zgodę na dostarczenie dowodu zakupu (rachunku lub faktury) w formie elektronicznej na adres e-mail (w treści wiadomości lub w pliku pdf) podany podczas składania zamówienia.

§ 11

Użytkując strony www.e-ceglanafantazja.pl . wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przedstawienia mi oferty produktów, usług i prowadzenia marketingu przez firme CEGLANA FANTAZJA DAMIAN PINDERAK oraz potwierdzam otrzymanie informacji, że: 1. administratorem danych jest CEGLANA FANTAZJA DAMIAN PINDERAK 42-270 Nieznanice ul. Klonowa 1. zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom wskazanym w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, oraz podmiotom współpracującym z przedsiębiorstwem  3. przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, a ich podanie jest dobrowolne. 4. podanie adresu e-mail lub numeru telefonu jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie informacji handlowych od CEGLANA FANTAZJA DAMIAN PINDERAK  lub podmiotów współpracujących z przedsiębiorstwem. Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).

§ 12

Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji zakupionego towaru lub usługi w terminie do 14 dni od daty otrzymania towaru lub usługi od CEGLANA FANTAZJA DAMIAN PINDERAK  Reklamacje należy wnieść emailem na adres: biuro@ceglanafantazja.pl , lub drogą pocztową na adres spółki. Reklamacje zgłaszane w innej formie, oraz zgłaszane po terminie nie będą uwzględniane. Prawidłowo złożone reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni roboczych, liczonych od daty doręczenia reklamacji. § CEGLANA FANTAZJA DAMIAN PINDERAK  przyjmuje płatności w postaci: płatności gotówkowych (w siedzibie firmy), przelewów na rachunek bankowy. . W siedzibie spółki nie ma możliwości dokonywania płatności za pomocą kart płatniczych i kredytowych.

§ 13

Złożenie zamówienia w dowolnej formie oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu i ograniczeń oraz niedogodności mogących z niego wynikać (jest to związane ze specyfiką produktu).

Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje w Polsce Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. W związku z tym przygotowaliśmy dla Państwa niezbędne informacje, z których Dowiedziecie się, w jaki sposób Państwa dane osobowe są przetwarzane oraz jakie prawa w tego tytułu wynikają.

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem wykorzystującym Państwa dane, jest Fabryka Ekskluzywnego Designu Daniel Dąbrowski z siedzibą w Witkowicach przy ul. Częstochowskiej 13a prowadzący sprzedaż produktów za pośrednictwem sklepu internetowego www.e-ceglanafantazja.pl lub serwisów aukcyjnych allegro.pl, olx.pl, sprzedajemy.pl .

Skąd mamy Państwa dane?

Otrzymaliśmy je od Państwa w związku z zakupami dokonywanymi w sklepie internetowym www.e-ceglanafantazja.pl , bądź formularz kontaktowy na stronie www.ceglanafantazja.pl , zamówienia wynikające z korespondencji mailowej na adres firmowy biuro@ceglanafantazja.pl , serwisów aukcyjnych wymienionych w punkcie powyżej.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych?

Przetwarzanie danych niezbędne jest dla realizacji dokonanych zakupów w sklepie internetowym www.e-ceglanafantazja.pl lub w serwisie aukcyjnym allegro.pl, olx.pl, sprzedajemy.pl, poprzez formularz kontaktowy pod www.ceglanafantazja.pl oraz mailowo na adres biuro@ceglanafantazja.pl . Zapewnia to bezpieczeństwo obsługi transakcji, jej realizację w ramach umowy sprzedaży. Przetwarzanie danych osobowych wpływa też pozytywnie na ewentualne procesy reklamacyjne, w wypadku, gdy zaistnieją podstawy do ich złożenia, a także wspiera kontakt między Sklepem a Państwem, w celach związanych ze świadczeniem usług. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych. W przypadku udzielonej zgody sklep przetwarza dane również w celu zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www.

Czy podanie danych jest obowiązkiem?

Wymagamy podania danych, by móc zawrzeć z Państwem umowę sprzedaży i w związku z tym przesłać zakupiony towar na wskazany przez kupującego adres. Tym samym niezbędne jest podanie imienia i nazwiska odbiorcy oraz adresu do wysyłki zamówionych towarów. Dodatkowo dla możliwości kontaktu i doręczenia przesyłki do kupującego wymaga się podania nr telefonu oraz adresu mailowego. (w tym między innymi z uwagi na wymogi firmy kurierskiej czy Poczty Polskiej)

 

Jakie macie Państwo uprawnienia w zakresie przetwarzania danych?

Zapewniamy, że respektujemy wszelkie prawa, wynikające z rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj.:


1) prawo dostępu;


2) prawo sprostowania danych – przy zauważeniu, że dane te są nieprawidłowe lub niekompletne;


3) prawo usunięcia danych – gdy dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, gdy cofniecie Państwo swą zgodę na ich przetwarzanie, zgłosicie sprzeciw wobec przetwarzania danych, gdy dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem. Dane powinny być również usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, a także gdy zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną .


4) prawo ograniczenia przetwarzania danych – po dostrzeżeniu, że dane są nieprawdziwe istnieje możliwość ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;


5) prawo do przenoszenia danych – na podstawie Państwa zgody lub zawartej umowy. Przenoszenie to odbywa się w sposób automatyczny;


6) prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym ich profilowaniu;7) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Komu udostępniamy dane osobowe?

Dane osobowe udostępniamy tylko wtedy, gdy jest to konieczne – podmiotom wspierającym funkcjonowanie sklepu w świadczeniu usług (firmie hostingowej, a także podmiotom, za pośrednictwem których zamówiony towar trafia pod wskazany w zamówieniu adres, tj. firmie kurierskiej oraz Poczcie Polskiej – wyłącznie w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji zamówienia. Sklep może również przekazać dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Jak długo dane osobowe będą przechowywane przez Sklep?

Sklep przechowuje Państwa dane przez czas niezbędny do realizacji zamówień, a także przez okres następujący po zamówieniu, służący dochodzeniu ewentualnych roszczeń, przeciwdziałaniu nadużyciom i oszustwom, do celów statystycznych i archiwizacyjnych – przez okres 10 lat od zdarzenia powodującego konieczność przetwarzania danych lub do wycofania przez Państwa zgody.

W związku z powyższym prosimy potwierdzenie otrzymania i zapoznania się z tą informacją.

Jednocześnie upoważniacie nas Państwo do dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych oraz wyrażacie zgodę na otrzymywanie Ceglana Fantazja Damian Pinderak z siedzibą w Nieznanicach ul. Klonowa 1 informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W przeciwnym wypadku uniemożliwią nam Państwo realizację złożonych zamówień.

Administrator

Ceglana Fantazja Damian Pinderak

 

Dominika, konsultant handlowy

+48 515 117 545

Zostań z nami!

Dokończ zakupy Teraz i odbierz Specjalny 5 % Rabat na Całe Zamówienie! Oferta Ważna Tylko Dzisiaj. 

*Kupon zostanie automatycznie dodany po kliknięciu przycisku, o ile w koszyku znajdują się produkty. Możesz również wpisać go ręcznie.

Zostań z nami!

Nie wiesz jaki produkt wybrać?

 

Zadzwoń do nas

pod numer 515 117 545,

lub zamów próbki produktów.

 

Jeśli złożysz finalne zamówienie zwrócimy Ci pieniądze za próbki!

*Kupon zostanie automatycznie dodany po kliknięciu przycisku, o ile w koszyku znajdują się produkty. Możesz również wpisać go ręcznie.

    TWÓJ KOSZYK
    Koszyk jest pustyKontynuuj zakupy